Robotseny Kids

challenge1

La robotseny Kids va  adreçada als nois i noies de 5è, 6è de primària i 1r i 2n d’ESO.

El projecte pretén implementar en horari lectiu  la robòtica educativa a través d’un centre d’interès, enguany “La mobilitat”.

El treball a l’aula tindrà dues parts:

Fira científica 

L’objectiu és que els alumnes, treballant en grups, hagin d’investigar sobre la mobilitat a la comarca del Baix Montseny, i que aquests, puguin exposar el seu punt de vista crític, tot oferint solucions innovadores i reals.

“Les vies de comunicació són un punt clau pel desenvolupament del territori, a nivell empresarial, personal, turístic, etc. El Baix Montseny no n’és una excepció. Segur que el teu municipi pot millorar algun aspecte relacionat amb la mobilitat per tal de fer la vida més fàcil a les persones i/o empreses que s’hi localitzen.”

Per tant, cada centre educatiu haurà de destinar les hores necessàries dins l’àrea corresponent del currículum o dins l’organització específica de cada escola perquè tots els alumnes puguin realitzar:

  • Anàlisi d’un problema relacionat amb la mobilitat
  • Proposar una solució innovadora

Cada grup realitzarà aquesta tasca d’anàlisi i proposta de millora i s’haurà de presentar el dia de la jornada Robotseny en format de fira científica. Cada centre educatiu disposarà d’una taula a la fira per tal que l’equip o equips que participen en representació del centre puguin mostrar la seva proposta a tothom que s’apropi. El jurat anirà visitant els diferents stands per tal de valorar la feina feta.

Adicionalment podeu consultar les fitxes de  les empreses,  allà hi tobareu problemes de mobilitat que afecten a la seva activitat productiva o logística. Podeu fer-los sevir com a base per a la vostra recerca i solució.

La fira tindrà lloc el mateix dia del torneig (11/06/2016) i hi pot participar un equip de 5 alumnes si l’escola és d’una línia i dos equips si l’escola és de més d’una línia. En el cas d’escoles 3-16 d’una única línia hi podran participar 2 equips, un de primària i un de secundària. Cada equip presentarà a la fira el seu estudi i la seva proposta de millora.

Desenvolupament del robot

En paral·lel, es plantejaran les proves dels robots que, aquest curs 2015-2016, també giraran entorn a la mobilitat al Baix Montseny. Els alumnes disposaran d’un taulell de 2400x1180mm amb la imatge esquemàtica del mapa del Baix Montseny on hi apareixeran les poblacions, les principals vies de comunicació, els dos parcs naturals i els polígons industrials.

Per tant, en aquesta part els alumnes hauran de:

  • Dissenyar, construir i programar un robot (qualsevol marca comercial) per resoldre les proves proposades
  • Compartir amb els altres centres que participen en el projecte, mitjançant vídeos i imatges penjades en el seu espai del portal web, les pràctiques de robòtica, les resolucions dels reptes i els diferents dissenys que han construït durant el temps que han estat realitzant el projecte a l’aula.
  • El dia del torneig (11/06/2016), participaran en equips de 5 alumnes (1 per escola d’una línia, dos per escoles de més línies i en el cas d’escoles 3-16 d’una única línia hi podran participar 2 equips, un de primària i un de secundària) amb el robot que han dissenyat en una sèrie de rondes on intentaran obtenir el màxim de punts possibles.

BASES PROVES I PUNTUACIONS

Aneu a la barra d'eines