Codi ètic

  • La Robotseny és un aprenentatge. Tots som guanyadors.
  • Comparteix el que has aprés amb la resta de companys i escoles.
  • Respectar als companys del propi equip i de la resta d’equips.
  • El mestre/professor és només un guia. No ha de construir ni programar els robots.
  • La Robotseny ha d’ésser un projecte de centre i ha d’estar integrat com a tal .
  • El projecte Robotseny s’ha de treballar a dins de l’aula i ha d’arribar a tots els alumnes.
  • El projecte Robotseny és un projecte del territori que ha de servir per conèixer de més d’aprop tots els ens que hi intervenen : centres educatius, empreses, ajuntaments i d’altres institucions.
  • La jornada final “Torneig Robotseny” no és una competició. És una mostra dels aprenentatge fets durant tot el projecte.
Aneu a la barra d'eines