Competició de robots

A partir del 2n trimestre cada escola participant disposarà del taulell i el material per poder dur a terme el projecte a l’aula. Cada escola s’haurà de construir el perímetre amb el marc de fusta tenint en compte que les mides del tapet són de 240×118 cm. El tapet ha de tocar sempre a la cantonada A1 a les parets. Si sobra per les altres vores no passa res, però tingueu en compte que el dia de la jornada el tapet de competició és just la mida del tapet.

BASES DE LA COMPETICIÓ

  1. Cada equip podrà triar una lletra de la paraula EDUCATBOT com a punt de sortida i retorn del seu robot. Si es toca el robot en aquesta lletra no tindrà penalització, fora d’ella es descomptarà un punt.
  2. Cada prova té una puntuació i es tracta d’aconseguir el màxim nombre de punts en el temps que dura una ronda de competició (2’:40”). Els equips realitzaran 3 rondes.
  3. Es proposarà el dia de la jornada resoldre una prova “in situ”.  els alumnes podran provar el resultat de la seva programació en qualsevol moment de les seves tres rondes. Aquesta prova s’ha de resoldre dins dels 2’:40” que dura una ronda.
  4. Qualsevol peça que el robot porti a la lletra triada com a base pot ser retirada del tapet i tornada a posar sobre el robot (sempre que estigui a la base)
  5. Tal i com quedin les peces sobre el tapet quan s’acabi el temps de la ronda és el que mirarà l’àrbitre per puntuar.
  6. Es donaran 3 premis (1r, 2n i 3r) a la suma de les puntuacions de les 3 rondes, un premi a la millor puntuació en una ronda i un premi al grup que hagi fet millor la missió insitu.

PROVES I PUNTUACIONS

Primer cal preparar el tapet. Què hi ha dins del kit?

Com serà la base aquest any?

Com es munta la prova de la hidràulica?

Com es munta la prova de la biomassa?

Proves que es poden fixar al tapet amb dual-lock: fotovoltaica i nuclear.

Tot seguit us exposem la relació de totes les proves que hi haurà al taulell de competició així com les puntuacions de cadascuna d’elles.

1-El gas natural.

A Catalunya una de les entrades de gas que s’utilitza a les centrals tèrmiques (de cogeneració, de cicle combinat,…) és per mar. I el principal port de recepció i emmagatzematge és el de Tarragona. . més

Prova: En aquesta prova el robot ha d’ajudar al vaixell que transporta gas i es troba a la casella L5 del tapet i l’ha d’arrossegar i portar fins al port de Tarragona, a la casella H11 (on hi ha el dipòsit). La puntuació que es donarà són de 5 punts per cada bola de gas que es trobi sobre del vaixell sempre i quan aquest estigui tocant la casella H11 i el dipòsit continuï també a la casella H11. (màxim 10 punts)

2-Energia Eòlica

Tot i que el mapa eòlic coincideix molt amb el mapa de parcs naturals i es fa difícil poder construir parcs eòlics en aquests, a Catalunya hi ha diversos parcs eòlics escampats pel territori, de fet fins no fa gaire era capdavantera en el disseny i producció d’aerogeneradors.

més

Prova: El robot ha d’ajudar en la construcció d’un parc eòlic als Ports  posant dempeus un aerogenerador que està boca avall. Si el robot aconsegueix que l’aerogenerador quedi dempeus tocant la casella C5 aconseguirà 15 punts.

 

 

 

 

3-Central tèrmica

L’Skyline de Barcelona-Badalona-Sant Adrià té un perfil molt característic, les tres xemeneies de la central tèrmica de Sant Adrià del Besós. Aquestes xemeneies actualment han deixat de funcionar.més

Prova: El robot ha de tombar les xemeneies que es troben a les caselles K15 L15 i M15. Per cada xemeneia tombada rebrà 5 punts. (màxim 15 punts)

4-Central Nuclear (Fixar prova al tapet)

L’energia nuclear està present a Catalunya, a Vandellós i a Ascó (Tarragona). Per tal de controlar la fissió nuclear s’utilitzen les barres de control.  més

Prova:El robot haurà de controlar la fissió nuclear del reactor que hi ha a la casella D9 del tapet baixant totes les barres de control. Sempre hi haurà pujades 3 barres de les 9 que té el reactor. L’alçada de les barres pujades serà de la mida d’un cub petit (veure foto). Les 3 barres que poden estar pujades poden ser qualsevol de les 9. Per cada barra que el robot aconsegueixi baixar obtindrà 5 punts.  (Màxim 15 punts)

5-Energia fotovoltaica (Fixar prova al tapet)

L’energia fotovoltaica és una de les grans desaprofitades al nostre territori tot i quantitat d’hores de sol de que gaudim, bàsicament aquest fet és degut a decisions polítiques que han perjudicat a les energies renovables i especialment a l’energia solar fotovoltaica.

Per aprofitar el màxim els raigs solars les plaques fotovoltaiques si són fixes s’instal·len inclinades a 45º i orientades sempre cap al sud. Els heliostats (plaques solars motoritzades amb 2 eixos de moviment) porten un sensor que permet seguir el sol durant el dia, per tant canvien continuament la seva orientació i la seva inclinació. més

Prova: Les plaques que tenim a la casella E17 no estan ben orientades i a més s’estan fent ombra (això provoca que sovint no funcionin o ho facin a un rendiment molt baix). El robot ha d’aconseguir posar-les paral·leles i orientades al sud-est, si ho aconsegueix obtindrà 15 punts.

6-Energia Hidràulica.

L’energia hidràulica és molt present al nostre territori gràcies a l’orografia d’aquest que facilita la construcció de preses d’aigua. Emmagatzemant aigua podem conduir-la a través de canonades cap a turbines. Aquestes turbines giren gràcies a la força de l’aigua i aquestes alhora fan girar un alternador que és el que produeix l’energia elèctrica. més

Prova: Els equips disposaran de 3 bales que simulen l’aigua. Aquestes bales les hauran de llençar per la canonada de la central hidroelèctrica que està situada a la casella A22 i B22 del tapet. Per cada bala llençada a través de la canonada ample l’equip rebrà 5 punts i per cada bala llençada per la canonada estreta rebrà 10 punts. (màxim 30 punts)

7-Biomassa.

L’aprofitament forestal genera productes com els pèl·lets, residus de la poda i tala que es trituren, assequen i compacten per a generar un combustible que cada cop més està entrant a les cases substituint sistemes convencionals de calefacció.més

Prova: Un dels ports catalans d’on surten més vaixell carregats de pèl·lets és Palamós, allà hi situem una sitja amb 3 cubs petits que simulen els pèl·lets. Si obriu la sitja obtindreu 10 punts, si a més porteu els cubs a Lleida (tocant el color) rebreu 5 punts adicionals per cada cub. (Màxim 25 punts)

8-Final.

Prova: Si el robot acaba sobre la rosa dels vents rebreu 5 punts, si encén els llums amb diferents color 5 punts més, si toca una música relacionada amb l’energia 5 punts més i finalment si balla sobre la rosa dels vents 5 punts més. (màxim 20 punts)

 

 

 

 

 

 

Aneu a la barra d'eines