RUBRICA D’AVALUACIÓ MONTQUÌMIC

L’Equio de Montquìmic en acabar cada sessió  fan una rúbrica per avaluar el treball fet en equip de cada sessió. La rúbrica serveix per saber el grau d’implicació d’un grup i la coooperació entre tots i totes!

Facebooktwittermail
Aneu a la barra d'eines