ROBOTSENY HIGH

La Robotseny High és una competició oberta que va adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, cicles formatius i batxillerat. Els alumnes poden desenvolupar el robot dins l’horari lectiu com a projectes d’aula, de taller,… o poden desenvolupar el robot fora de l’horari escolar, individualment o en grup, i per tant, els grups poden estar composats per alumnes de diferents escoles i nivells. A la competició s’inscriuen robots no alumnes ni grups d’alumnes.

Hi haurà dues modalitats de competició:

Robots rastrejadors

Robots sumo

Per a cada modalitat hi ha dues categories: lliures (arduino) i  comercials (lego)

Aneu a la barra d'eines