Robotseny Kids

La Robotseny Kids va  adreçada als nois i noies de 5è, 6è de primària i 1r i 2n d’ESO.

El projecte pretén implementar en horari lectiu  la robòtica educativa a través d’un centre d’interès, enguany “Energies”.

El treball a l’aula tindrà dues parts:

Fira científico-tecnològica

L’objectiu és que els alumnes, treballant en grups, hagin d’investigar sobre el projecte d’enguany, i que aquests, puguin exposar el seu punt de vista crític, tot oferint solucions innovadores i reals.

Per tant, cada centre educatiu haurà de destinar les hores necessàries dins l’àrea corresponent del currículum o dins l’organització específica de cada escola perquè tots els alumnes el puguin realitzar.

  • Cada grup realitzarà aquesta tasca d’anàlisi i proposta de millora i s’haurà de presentar el dia de la jornada Robotseny en format de fira científica. Cada centre educatiu disposarà d’una taula a la fira per tal que l’equip o equips que participen en representació del centre puguin mostrar la seva proposta a tothom que s’apropi. El jurat anirà visitant els diferents stands per tal de valorar la feina feta.

La fira tindrà lloc el mateix dia del torneig  i hi pot participar un equip de mínim 3 alumnes si l’escola és d’una línia i dos equips si l’escola és de més d’una línia (per etapa educativa). Cada equip presentarà a la fira el seu estudi i la seva proposta de millora.

Desenvolupament del robot

En paral·lel, es plantejaran les proves dels robots que, aquest curs 2018-2019, també giraran entorn a les energies. Els alumnes disposaran d’un taulell de 2400x1180mm amb la imatge esquemàtica del mapa de Catalunya.

Per tant, en aquesta part els alumnes hauran de:

  • Dissenyar, construir i programar un robot (qualsevol marca) per resoldre les proves proposades
  • Compartir amb els altres centres que participen en el projecte, mitjançant vídeos i imatges penjades en el seu espai del portal web, les pràctiques de robòtica, les resolucions dels reptes i els diferents dissenys que han construït durant el temps que han estat realitzant el projecte a l’aula.
  • El dia del torneig, participaran en equips de 36 alumnes (1 per escola d’una línia, dos per escoles de més línies, per etapa.) amb el robot que han dissenyat en una sèrie de rondes on intentaran obtenir el màxim de punts possibles.

BASES PROVES I PUNTUACIONS

Premis

A la Jornada Robotseny Kids hi haurà dues categories, primària i secundària, encara que a l’hora de competir ho faran barrejats. Hi haurà els següents premis per cada categoria:

  • 3 Premis al robot que ha obtingut la màxima puntuació sumant les 3 rondes (1r 2n i tercer).
  • Premi a la millor ronda (si no coincideix amb cap dels premis a la màxima puntuació). Per a qui hagi fet més punts en una ronda.
  • Premi al millor robot de la prova “in situ”.
  • Premi a l’equip que ha realitzat una aportació més destacada a la web (aquest premi no és per categoria, és un per les dues categories)
Aneu a la barra d'eines